ODV Hitne intervencije

Oznaka usluge ODV-Hitne intervencije
Naziv usluge Hitne intervencije
Opis i način obračuna

Zaduženje za hitne intervencije se obračunava na osnovu ugovora između stambene zajednice i firme koja se bavi održavanjem, a na osnovu radnog naloga koji overava upravik/profesionalni upravnk stambene zajednice.

Korisnik uplate Firma koja održava stambene zgrade po ugovoru.
Cena

Cena je definisana radnim nalogom.