Sistem kvaliteta

JKP „Informatika“ Novi Sad je implementiralo i sertifikovalo svoj poslovni sistem prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008 i  ISO / IEC 27001: 2013.

Koncept obezbeđenja kvaliteta kao efikasnog sredstva za uspešno rukovođenje preduzećem i postizanje značajnih ciljeva poslovanja, opisan je međunarodnim standardom ISO 9001:2008, za koji je JKP „Informatika” Novi Sad dobila sertifikat 2001.godine a pozitivni izveštaji sertifikacionih tela nakon sprovedenih provera potvrđuju trajanje u svetu uspešnih i želju za stalnim napredovanjem.

Kvalitet se u JKP "Informatika" Novi Sad ispoljava preko:

  • zadovoljenja potreba i zahteva korisnika u području usluga objedinjene obrade i naplate komunalno stambenih usluga
  • projektovanja, izgradnje, održavanja i pružanja servisa u oblasti telekomunikacionih sistema
  • stalnog praćenja i primene dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija
  • zadovoljenja potreba i zahteva korisnika iz oblasti ostalih usluga  preduzeća

 

Savremena poslovna praksa pokazuje da je opstanak organizacija u direktnoj vezi sa njenom sposobnosti da zaštiti svoje informacione vrednosti.

Standard ISO/IEC 27001:2005 daje harmonizovani pristup upravljanju rizicima kojim su izložene informacione vrednosti u organizaciji kroz razvoj, implementaciju i održavanje menadžment sistema za bezbednost informacija.

Dobijanje sertifikata 2009.godine od ovlašćenog sertifikacionog tela, jedan je od dokaza da je JKP ''Informatika'' Novi Sad zadovoljila kvalitet sistema upravljanja bezbednošću informacija sa ciljem da osigura poverljivost, integritet i raspoloživost kompletne informacione imovine preduzeća u oblasti telekomunikacionih usluga, informacionih tehnologija i usluga iz oblasti javne delatnosti. Do sada ostvareni rezultati motivišu da se nastavi sa daljim unapređenjem svih poslovnih procesa, što dodatno potvrđuju pozitivni izveštaji sertifikacionih tela nakon sprovedenih provera.

Model procesnog pristupa i upravljanja kroz ostvarene rezultate primene sistema menadžmenta stimuliše ispravno i efikasno korišćenje svih resursa JKP ''Informatika''Novi Sad.

Pravo i obaveza svakog zaposlenog u JKP „Informatika” Novi Sad je da učestvuje u unapređenju kvaliteta  i aktivnom zalaganju za razvoj kulture kvaliteta i imidža Preduzeća u skladu sa Politikom  kvaliteta.

JKP "Informatika" Novi Sad je unapređenje kvaliteta stavila u prvi plan svoje poslovne politike, potvrđujući činjenicu da je kvalitet danas glavni element konkurentnosti i najvažniji tržišni faktor.