Rukovodstvo

 • Direktorica
 • Gordana Stojsavljević
  Radna biografija
 • Pomoćnik direktora za finansijskо-računovodstvene poslove
  Marijana Zakarija
 • Pomoćnik direktora za investicije, komercijalne poslove i marketing
  Nataša Dobrić Vukić  
 • Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove
  Ina Tamburić
 • Pomoćnik direktora za informaciono-komunikacionu tehnologiju
 • Duško Novaković
 • Pomoćnik direktora za opšte registre i obradu podataka
 • Aleksandar Ivić