Krovovi
Grad
Tvrdjava
Dunavski park
Strand

UVEK NA USLUZI SVIM GRAĐANIMA NOVOG SADA
JKP "INFORMATIKA" NOVI SAD

Poslove objedinjene naplate komunalno-stambenih i drugih usluga obavlja JKP „Informatika“ Novi Sad u svoje ime, a za račun...
Ogranak za telekomunikacione tehnologije bavi se poslovima izgradnje, održavanja i pružanja usluga telekomunikacionog sistema.
Sektor za IT uspešno realizuje poslove: razvoj i održavanje integralnog Informacionog sistema Grada Novog Sada, izgradnja i...
Služba za digitalizaciju aktivno realizuje utvrđeni program domaće i međunarodne prezentacije kulturne baštine grada Novog Sada.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

JKP „ Informatika“ Novi Sad, Bulevar cara Lazara br.3 (u daljem tekstu: „Informatika“) obaveštava da , postupajući u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br.97/2008,104/2009,68/2012,107/2012), lične podatke o fizičkim licima, vlasnicima i korisnicima stambenih jedinica odnosno korisnicima komunalnih usluga prikuplja na osnovu Odluke o objedinjenoj naplati komunalno - stambenih i drugih usluga, obrađuje, koristi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. pročitajte više

Naši partneri