Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Naziv tendera Rok
Usluga obezbeđenja objekata 08.06.2021.