Vesti

19.02.2024.
Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec  januar 2023. godine je završena. U distribuciji će se naći 184.131 računa za...
26.01.2024.
Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec  decembar 2023. godine je završena. U distribuciji će se naći 183.949 računa za...
18.12.2023.
Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec  novembar 2023. godine je završena. U distribuciji će se naći 183.714 računa za...
18.12.2023.
Obrada računa objеdinjеnе naplatе komunalno-stambеnih usluga za mеsеc  oktobar 2023. godinе jе završеna. U distribuciji ćе sе naći 183.402 računa za...
09.10.2023.
Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec oktobar 2023. godine je završena. U distribuciji će se naći 183.143 računa za...

Pages