Opšti informacioni sistem grada - OREG

OREG (Opšti Registri Grada) je referentni skup registara koji predstavljaju osnov funkcionisanja značajnog broja Informacionih sistema Grada. Trenutno se sastoji od:

  • Adresnog podsistema (Naselja, Ulice, Adrese, Grupe adresa [Mesne zajednice, Opštine, Delovi grada, Segmenti ulica ...]
  • Registra Katastarskih opština, parcela ...
  • Registra prostornih jedinica (prostori stambene namene, poslovni prostori, pomoćni prostori ...)
  • Registra pravnih lica
  • Registra stanovništva