Руководство

 • Директорица 
  Гордана  Стојсављевић
  Биографија
 • Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене послове
  Маријана Закарија
 • Помоћник директора за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг
  Наташа Добрић Вукић
 • Помоћник директора за правне и опште послове
  Ина Тамбурић
 • Помоћник директора за информационо-комуникациону технологију
  Душко Новаковић
 • Помоћник директора за опште регистре и обраду података
 • Александар Ивић