Информациони системи и софтверска решења за јавна и јавна комунална предузећа

Црвени крст

 • Евиденција корисника помоћи

Центар за социјални рад

 • Евиденција смештаја у установе социјалне заштите

ПУ Радосно детињство

 • Пословни систем боравка деце у предшколским установама
 • Обрачун зарада
 • Евиденција кадрова

ЈГСП "Нови Сад"

 • Пословни систем Јавног градског саобраћајног предузећа

ЈП СПЦ "Војводина"

 • Књиговодствени систем
 • Обрачун зарада
 • Евиденција кадрова

Деловодник ЈКП Чистоћа

 • Обрачун зарада
 • Евиденција кадрова