Пословање предузећа

Програм пословања
Програм пословања за 2024. годину
Програм пословања за 2023. годину
Програм пословања за 2022. годину
Програм пословања за 2021. годину
Програм пословања за 2020. годину
Програм пословања за 2019. годину
Програм пословања за 2018. годину
Програм пословања за 2017. годину
Програм пословања за 2016. годину
Програм пословања за 2015. годину
Извештај о реализацији програма пословања
Извештај о реализацији програма пословања за 2024. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2023. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2022. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2016. годину
Извештај о реализацији програма пословања за 2015. годину
Финансијски извештаји
Финансијски извештај за 2023. годину
Финансијски извештај за 2022. годину
Финансијски извештај за 2021. годину
Финансијски извештај за 2020. годину
Финансијски извештај за 2019. годину
Финансијски извештај за 2018.годину
Финансијски извештај за 2017.годину
Финансијски извештај за 2016.годину
Финансијски извештај за 2015.годину
Финансијски извештај за 2014. годину
Финансијски извештај за 2013.годину
Финансијски извештај за 2012.годину
Финансијски извештај за 2011.годину
Финансијски извештај за 2010.годину
Средњорочни и дугорочни планови
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Информатика Нови Сад за период од 2022. до 2026. ггодине
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Информатика Нови Сад за период од 2022. до 2032. ггодине