Извештај о реализацији програма пословања за 2016. годину