Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2016. godinu