Извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину