Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Информатика Нови Сад за период од 2022. до 2032. ггодине

Share