ОДВ Хитне интервенције

Ознака услуге ОДВ
Назив услуге Хитне интервенције
Опис и начин обрачуна

Задужење за хитне интервенције се обрачунава на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем, а на основу радног налога који оверава управик/професионални управнк стамбене заједнице.

Корисник уплате Фирма која одржава стамбене зграде по уговору.
Цена

Цена је дефинисана радним налогом.