ODV - Promenljivo održavanje zgrade po Ugovoru

Ознака услуге ODV
Назив услуге Promenljivo održavanje zgrade po ugovoru
Опис и начин обрачуна

Zaduženje promenljivog održavanja zgrade obračunava se na osnovu Ugovora između skupštine stambene zajednice i firme izvođača radova, a odnosi se na radove koji se moraju izvesti bez odlaganja u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenja zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanju ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti (u skladu sa članom 8. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl.Glasnik RS br. 43/93). Način raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice. Upravnik stambene zajednice dužan je da overi zaduženje koje se odnosi na promenljivo održavanje.

Корисник уплате Firma izvođač radova na promenljivom održavanju zgrade po Ugovoru.
Цена

Cena je definisana Ugovorom.