ODD-Tekuće održavanje liftova

Oznaka usluge ODD
Naziv usluge Tekuće održavanje liftova
Opis i način obračuna

Zaduženja tekućeg održavanja liftova obračunavaju se na osnovu Ugovora između skupštine stambene zajednice i firme koja se bavi održavanjem liftova. Način raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice ( u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, SL. Glasnik RS br. 104/2016 i članom 5. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl. Glasnik RS br. 43/93). Ova Odluka donosi se većinom glasova članova skupštine stambene zajednice ili u skladu sa pravilima vlasnika.

Korisnik uplate Firma koja vrši tekuće održavanje liftova po Ugovoru.
Cena

Cena je definisana Ugovorom.

Share