ОДД-Текуће одржавање лифтова

Ознака услуге ОДД
Назив услуге Текуће одржавање лифтова
Опис и начин обрачуна

Задужења текућег одржавања лифтова обрачунавају се на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем зграда, а на основу  Одлуке стамбене заједнице  донесене у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и др.

Корисник уплате Фирма која се бави одржавањем лифтова по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.