ОДД-Текуће одржавање лифтова

Ознака услуге ОДД
Назив услуге Текуће одржавање лифтова
Цена

Цена је дефинисана уговором.