13. Šta znači stavka ODV- hitne intervencije koja se pojavila na računu?

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenja zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.  Takva popravka se putem računa objedinjene naplate naplaćuje kroz stavku ODV- hitne intervencije. JKP "Informatika"  Novi Sad ne vrši procenu hitnosti,  niti utvrđuje opravdanost intervencije, nego postupa po  radnom nalogu preduzeća koje održava zgradu. Nalog nam dostavlja preduzeće koje održava zgradu , a overava ga svojim potpisom upravnik stambene zgrade koji je prisutan tokom intervencije. Nalog može biti realizovan u više mesečnih rata. Za detaljne informacije o vrsti radova i dinamici naplate potrebno je kontaktirati upravnika stambene zajednice.