13. Цо значи ставка ОДВ- нагли интервенциї, хтора ше зявела на рахунку?

Нагли интервенциї то активносци хтори ше без одкладаня поднїма пре защиту живота и здравя людзох, їх сиґурносц, защиту маєтку од очкодованьох и приводзенє будинку, його часцох, пошореньох, инсталацийох и опреми до стану исправносци, хасновлївосци и сиґурносци. Таку оправку ше прейґ рахунку обєдинєного наплацованя наплацує през ставку ОДВ- нагли интервенциї. ЯКП "Информатика" Нови Сад нє оценює наглосц, анї нє утвердзує оправданосц интервенциї, алє поступа по роботним налогу подприємства хторе отримує будинок. Налог нам доручує подприємство хторе отримує будинок, а оверює го зоз своїм подписом управитель квартельного будинку хтори присутни под час интервенциї. Налог може буц реализовани у вецей мешачних ратох. За детальни информациї о файти роботох и динамики наплацованя треба контактовац управителя квартельней заєднїци.