UKU-Ukupno

Oznaka usluge UKU
Naziv usluge Ukupno
Opis i način obračuna

Predstavlja zbir iznosa svih usluga na računu.