УКУ (UKU) - ВКУПНО

Ознака услуге УКУ (UKU) - ВКУПНО
Назив услуге УКУ (UKU) - ВКУПНО
Опис и начин обрачуна

Представља збир износа свих услуга на рачуну.