ODS - Tekuće spoljašnje održavanje zgrade

Oznaka usluge ODS
Naziv usluge Tekuće spoljašnje održavanje zgrade
Opis i način obračuna

Zaduženja tekućeg spoljašnjeg održavanja zgrade  obračunava se na osnovu Ugovora između skupštine stambene zajednice i firme koja se bavi spoljašnjim održavanjem zgrada. Način raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice (u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i članom 5. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl. Glasnik RS br. 43/93). Ova Odluka donosi se većinom glasova članova skupštine stambene zajednice ili u skladu sa pravilima vlasnika.

Korisnik uplate Firma koja vrši tekuće spoljašnje održavanje stambene zgrade po Ugovoru.
Cena

Cena je definisana Ugovorom.

Share