ОДС - Текуће спољашње одржавање зграде

Ознака услуге ОДС
Назив услуге Текуће спољашње одржавање зграде
Опис и начин обрачуна

Задужење спољашњег одржавања  зграде обрачунава се на основу уговора између стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем зграда, а на основу  Одлуке стамбене заједнице  донесене у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и др.

Корисник уплате Фирма која се бави спољашњим одржавањем стамбене зграде по уговору.
Цена

Цена је дефинисана Уговором.