ЕКО - Ekologija | JKP Informatika

ЕКО - Ekologija

Oznaka usluge ЕКО
Naziv usluge Еkologija
Opis i način obračuna

Korisna površina stana množi se sa jediničnom cenom.

Korisnik uplate Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Cena

Домаћинства: 1 дин/м2 месечно

Цена сервиса Сремски Карловци:

колективно становање                                             0,90 дин / m²
индивидуално становање                                       0,40 дин/ m²