ČIS - Čistoća

Oznaka usluge ČIS
Naziv usluge Čistoća
Opis i način obračuna

Broj članova domaćinstva za čistoću množi se sa jediničnom cenom.

Korisnik uplate JKP "Čistoća" Novi Sad
Cena
Cena servisa JKP "Čistoća" Novi Sad je 182,22 dinara mesečno po članu domaćinstva.
 
Cena servisa Sremski Karlovci:
 
Cena servisa JKP "Belilo" Sremski Karlovci je 160,96 din. po članu domaćinstva za stambeni prostor.
 
Cena servisa JKP "Belilo" Sremski Karlovci za poslovne prostore je:
 
I grupa poslovnog prostora 731,67 din/lokalu
II grupa poslovnog prostora 1.384,28 din/lokalu
III grupa poslovnog prostora 2.075,70 din/lokalu
IV grupa poslovnog prostora 2.768,57 din/lokalu
V grupa poslovnog prostora 3.495,98 din/lokalu
 
VI grupa poslovnog prostora 22 din/m2
 
VII grupa poslovnih prostora sa površinom većom od 800m2-50.000,00 din/lokalu
 
Korisnik uplate - JKP "Belilo", Sremski Karlovci
 

 

Share