14. Šta je potrebno od dokumentacije da bi se promenili podaci o vlasniku stana/poslovnog prostora i na koji način mogu dostaviti potrebnu dokumentaciju?

Potrebno je da dostavite  fotokopiju dokumenta, odnosno pravnog  osnova za izmenu podataka o  vlasniku stana ili poslovnog prostora (rešenje o ostavinskoj raspravi, izvod iz upisa u katastar, kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu i sl.).

Dokumentaciju dostavljate: lično putem pisarnice JKP „Informatika“ Novi Sad  Bulevar cara Lazara 3 radnim danom od 07.30 do 14.00 uz popunjen Zahtev za promenu vlasnika/korisnika prostora (npr. postaviti link sa dokumentom)  ili  skenirano putem imejl adresa: stanovi@nsinfo.co.rs (ako dostavljete izmenu podataka za stambeni prostor) i lokali@nsinfo.co.rs (ako dostavljate izmenu podataka za poslovni prostor).