14. Шта је потребно од документације да би се променили подаци о власнику стана/пословног простора и на који начин могу доставити потребну документацију?

Потребно је доставити  фотокопију документа, односно правног  основа за измену података о  власнику стана или пословног простора (решење о оставинској расправи, извод из уписа у катастар, купопродајни уговор, уговор о поклону и сл.).
 
Документацију достављате:  лично путем писарнице ЈКП „Информатика“ Нови Сад  Булевар цара Лазара 3, радним даном од 07.30 до 14.00 уз попуњен Захтев за промену власника/корисника простора (нпр. поставити линк са документом)  или  скенирано путем имејл адреса: stanovi@nsinfo.co.rs ( ако достављате измену података за стамбени простор) и lokali@nsinfo.co.rs ( ако достављате измену података за пословни простор).