Tužbe

U skladu sa odlukom o objedinjenoj naplati, komunalnih I drugih usluga, JKP Informatika je u novembru mesecu uputila tužbe.

Broj tužbi koji je otišao u prigradska naselja je 5922, a u Novom Sadu je 9000 domaćinstava dobilo tužbe.