Spisak nagrađenih - Oktobar 2010

Oko 1000 porodica oslobođeno je plaćanja oktobarskog računa Objedinjene naplate.
Do 10.novembra računi Objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga naći će se u distribuciji.

Oko 1000 porodica dobiće 0,00 dinara za uplatu. U akciji Plava Kućna Računaljka oni su Dobro izračunali da im račun i uštedi. Raspon bodova je od maksimalnih 714 do minimalnih 588, a iznosi se kreću od 14.000,00 dinara do 300 dinara.