Račun za mesec maj 2018. godine | JKP Informatika

Račun za mesec maj 2018. godineObrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec maj 2018. godine je završena. U distribuciji će se naći 162.129  računa za stambene prostore i 11.337 računa za poslovne prostore.

Period za obračun duga: za stambene prostore je od 05.2015. do 04.2018. i za poslovne prostore je od 05.2015. do 04.2018. godine.
U akciji Plava kućna računaljka broj oslobođenih obveznika u ovom mesecu je 558 ( 869 min.broj bodova).
Zaključkom Skupštine Grada Novog Sada iz oktobra 2011. godine, Novosađanima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema Gradskom komunalnom sistemu omogućeno je oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednomesečnog računa za stambeno-komunalne usluge.