Račun za mesec jun 2018. godine

Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec jun 2018. godine je završena. U distribuciji će se naći 162.392  računa za stambene prostore i 11.321 ačuna za poslovne prostore.

Period za obračun duga: za stambene prostore je od 06.2015. do 05.2018. i za poslovne prostore je 06.2015. do 05.2018. godine.

U akciji Plava kućna računaljka broj oslobođenih obveznika u ovom mesecu je 464 ( 876 min. broj bodova )

Zaključkom Skupštine Grada Novog Sada iz oktobra 2011. godine, Novosađanima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema Gradskom komunalnom sistemu omogućeno je oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednomesečnog računa za stambeno-komunalne usluge.