DER - Deratizacija i dezinsekcija

Oznaka usluge DER
Naziv usluge Deratizacija - dezinsekcija
Opis i način obračuna

Površina stana množi se sa jediničnom cenom. Ova stavka se ne obračunava za naseljena mesta Čenej, Kisač i Stepanovićevo.

Korisnik uplate Ciklonizacija d.о.о. Novi Sad
Cena
- Individualni korisnici: 0,4294 din/m2
- Poslovni korisnici: 1,5030 din/m2
 
Cena servisa Sremski Karlovci:
stambena namena  0,4294 din/ m²
poslovna namena  1,503 din/ m²
Share