Oglas za prodaju vozila prikuplјanjem ponuda | JKP Informatika

Oglas za prodaju vozila prikuplјanjem ponuda

JKP „Informatika“ Novi Sad poziva sve zainteresovane ponuđače – pravna i fizička lica da, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj 20107-2/17 od 03.10.2017.godine, učestvuju u  postupku prodaje vozila  pod uslovima iz javnog poziva koji se nalazi u prilogu.