Obaveštenje o opomenama

Obaveštavamo naše korisnike da ćemo krajem nedelje poslati opomene na ime dugovanja za komunalno – stambene usluge, za period  oktobar 2017 – maj 2018. godine, kada su fizička lica u pitanju. Za pravna lica opomene ćemo poslati početkom novembra. Korisnici sa prebivalištem van Novog Sada će biti opomenuti krajem oktobra.  Ukoliko neki korisnik ima zaključen sporazum o isplati duga i poštuje ga, nećemo ga opominjati.

Rok za plaćanje po opomeni je 15.10.2018. godine, te ovim putem obaveštavamo naše korisnike da ukoliko imaju dugovanje i ukoliko su u mogućnosti, izmire svoje dugovanje u predviđenom roku, kako bi izbegli nepotrebne i dodatne troškove tužbi.
 
Apelujemo  ovim putem na naše sugrađane da ukoliko imaju neizmerena dugovanja, provere svoje račune i strukturu duga.
 
JKP INFORMATIKA
Bulevar cara Lazara 3
 
21000 Novi Sad / SRB