Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2023. godinu