Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2022. godinu