Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2020. godinu