Bežična telekomunikaciona oprema - outdoor JN 23/19 MV