ХЛВ - Хладна вода

Ознака услуге ХЛВ
Назив услуге Хладна потрошна вода
Опис и начин обрачуна

Потрошачима са територије насељеног места Нови Сад, водомери се очитавају сваког месеца, а водомери са територије других насељених места у Граду Новом Саду се очитавају сваки други месец (при томе се, оног месеца када се водомери не очитају, потрошачи задужују аконтативно у висини просечног месечног утрошка). Водомере очитавају инкасанти ЈКП "Водовод и канализација" или сами потрошачи ако то желе, који у том слуцају пријављују стање са водомера око 25.-ог у месецу на телефон 48 83 364, 48 83 366, за пословне потрошаче 48 83 367, 48 83 374.
Постоје и ситуације када један водомер снабдева више стамбених улаза, али и када један улаз учествује у расподели утрошка са више водомера. Укупна потрошња тако узетих водомера и улаза дели се на све чланове домаћинства у одговарајућим становима, а затим се припадајући део множи јединичном ценом по кубном метру. Због тога је изузетно важно пријавити тачан број чланова домаћинства (за скупштине станара тај број пријављује председник скупштине зграде).
Цена по кубном метру зависи од групе водомера (индивидуални, колективни или пословни потрошачи) а блок-тарифа се примењује према званичном тумачењу рационалне потрошње (тренутно је то 5 кубних метара по члану домаћинства за хладну потрошну воду). До ове границе примењује се редовна цена по кубном метру, а изнад ње увећана цена по блок-тарифи.
У случајевима када се узима аутоматска процена (дакле, не и код непосредног очитавања) неискоришћено право до границе рационалне потрошње се преноси у први наредни месец када стање водомера буде непосредно очитано.

Корисник уплате ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад
Цена

 Индивидуални потрошачи, рационална потрошња: 88,96 дин/м3

- Колективни потрошачи, рационална потрошња: 88,96 дин/м3

- Блок-тарифа за индивидуалне и колективне потрошаче: 162,95 дин/м3

- Пословни потрошачи: 209,45 дин/м3