ХЛВ (HLV) – ЖИМНА ВОДА

Ознака услуге ХЛВ (HLV)
Назив услуге ЖИМНА ВОДА
Корисник уплате ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад