HLV – HIDEG VÍZ

Ознака услуге HLV
Назив услуге HIDEG VÍZ
Опис и начин обрачуна

 

Корисник уплате ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад