Vesti

03.03.2011.
Nova Aplikacija Matične Knjige urađena je u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama i uputstvom o vođenju matičnih knjiga. Rad na projektu počeo je u avgustu...
02.03.2011.
Obrada računa Objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za Januar 2011. je završen. Broj računa je povećan i sada imamo 146777 računa za stambene prostore...
28.02.2011.
Obrada računa Objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za Decembar 2010. je završen. Broj je povećan i sada imamo 145998 računa za stambene prostore. Oko...
28.02.2011.
Obrada računa Objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za Novembar 2010. je završen. Broj je povećan i sada imamo 145661 računa za stambene prostore. Oko...
11.01.2011.
Akcija Plava kućna računaljka pokazuje da zaista račun i uštedi. Odlukom grada Novog Sada, sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom...

Pages