4. Ко одређује цену услуга на рачуну обједињене наплате?

ЈКП „Информатика“ Нови Сад не учествује у формирању цене, нити утиче на промену цене комуналних услуга. Цене услуге јавних и јавно-комуналних предузећа којима је оснивач Град Нови Сад одређује Скупштина Града Новог Сада, а на предлог јавних и јавно-комуналних предузећа (ЈКП „Новосадска Топлана“, ЈКП „Водовод и Канализација“, ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Стан“). Цене услуга управљања, текућег и инвестиционог одржавања зграде које су поверене другим привредним друштвима или предузетницима одређују искључиво станари зграде доношењем одговарајуће Одлуке на седници Скупштине стамбене заједнице. Изузетак од наведеног је цена услуга за принудно управљање и одржавање стамбене зграде која је дефинисана решењем надлежне Градске Управе.