4. Ki határozza meg az egységes számlázási rendszer egységes számláján szereplő szolgáltatások árát?

Az újvidéki Informatika KK nem vesz részt az árkalkulációban, továbbá nincs kihatása a kommunális szolgáltatások árának változására. Azon közvállalatok és kommunális közvállalatok szolgáltatásainak árát, melyeknek az alapítója az Újvidék város az Újvidék Város Képviselő-testület határozza meg a közvállalatok és kommunális közvállalatok javaslatára (Újvidéki Távhőszolgáltató KK, Vízművek és Csatornázási KK, Köztisztasági KK és Épületfenntartó KK). Azon épületek megelőző és beruházásos karbantartásának szolgáltatási díját, melyek más gazdasági társaságokra vagy egyéni vállalkozókra lettek bízva, kizárólag az épület lakói hozzák meg az erre irányuló Határozat elfogadásával a lakóközösség közgyűlésének ülésén. Ez alól kizárólag az illetékes Városi Közigazgatás végzésével meghatározott lakóépület kényszervezetőségi és kényszerű karbantartási szolgáltatásainak díja képez kivételt.