10. Који је рок за доставу захтева за промену броја чланова домаћинства?

Рок за подношење захтева за промену броја чланова домаћинства је до 25. у месецу и промена се спроводи за месец у којем је захтев достављен.
 
Напомињемо да се не прихватају захтеви за промену броја чланова за наступајуће месеце, односно унапред.