10. Aká je lehota pre poskytovanie žiadosti na zmenu počtu členov domácnosti?

Lehota na podanie žiadosti o zmenu počtu členov domácnosti je do 25. dňa v mesiaci, pričom zmena sa realizuje za mesiac, v ktorom bola žiadosť podaná.

Upozorňujeme, že žiadosti o zmenu počtu členov na najbližšie mesiace, teda vopred, nie sú akceptované.