10. Хтори то термин за доручованє вимаганя за пременку числа членох ґаздовства?

Термин за подношенє вимаганя за пременку числа членох ґаздовства то по 25. у мешацу и пременку ше запровадзує за мешац у хторим вимаганє доручене.

Надпоминаме же ше нє прилапює вимаганя за пременки числа членох за наступаюци мешаци, односно напредок.