4. Ko određuje cenu usluga na računu objedinjene naplate?

JKP „Informatika“ Novi Sad ne učestvuje u formiranju cene, niti utiče na promenu cene komunalnih usluga. Cene usluge javnih i javno-komunalnih preduzeća kojima je osnivač Grad Novi Sad određuje Skupština Grada Novog Sada, a na predlog javnih i javno-komunalnih preduzeća (JKP „Novosadska Toplana“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Čistoća“ i JKP „Stan“). Cene usluga upravljanja, tekućeg i investicionog održavanja zgrade koje su poverene drugim privrednim društvima ili preduzetnicima određuju isključivo stanari zgrade donošenjem odgovarajuće Odluke na sednici Skupštine stambene zajednice. Izuzetak od navedenog je cena usluga za prinudno upravljanje i održavanje stambene zgrade koja je definisana rešenjem nadležne Gradske Uprave.